מאמרים > מאמרים מקצועיים > פסיכודיאגנוסטיקה
מאמרים מקצועיים
מאמרים כלליים
ציוני תוקפנות מורחבים ברורשך
מאת: גאקונו מלוי ובייטי- סיכום

ציוני תוקפנות מורחבים ברורשאך
גאקונו, גאקונו, מלוי ובייטי
ציוני התוקפנות ברורשאך פותחו על מנת לכמת את הדימויים התוקפניים שניתנו על ידי הפרעות אישיות אנטי סוציאליות אלימות. למרות שיש להם היסטוריה של מעשי אלימות ממשיים, הם נתנו מעט תגובות תוקפנות (AG). מדובר בנבדקים שלא הסתירו את הנאתם, בעת תיאור מעשי האלימות ובמבחן צונזרו לכאורה תגובותיהם האלימות.
מחקרי רורשאך בעבר, סיפקו רמזים להבנת תופעה זו כאשר הניחו שתוכן ישיר או עקיף של תוקפנות מרמז על מתח הנובע מדחף תוקפני. מיעוט תוקפנות סימבולית המיוצגת על ידי AG עשוי להיות בשל הטבע האגו סינטוני של התוקפנות אצל נבדקים אנטי סוציאלים. ההיגיון הקליני היה שתגובות AG מסמלות את המתח של התוקפנות האגו דיסטונית הניתנת על ידי הנבדקים. כאשר אין ריסון של הדחף התוקפני, אלא ביטוי מעשי שלו, יורד הצורך בביטוי סימבולי שלו. חיזוק להנחה זו מתקבל בממצא של אקסנר, שהפרעות אישיות נותנות פחות תגובות תוקפנות מאשר אוכלוסיית לא מטופלים.
במקביל לממצא זה, ישנה עדות לדימויים תוקפנים אחרים שניתן לציינן אותם. על כן פותחו חמישה ציונים נוספים של תוקפנות : AgC, תוכן תוקפני, AgPast  תוקפנות בעבר. AgPot פוטנציאל תוקפני, AgV פגיעות תוקפנית ו-SM סאדו מזוכיזם. מאז שהוצגו המושגים הללו, הם זכו לחיזוקים מחקריים רבים.
Aggressive Content (AgC) – ציון זה ניתן לתכנים הנתפסים כרודפנים, מסוכנים, מתכוונים לרע, פוגעים ומזיקים. לדוגמא, בכרטיס 6 'זהו רובה', בכרטיס 9 'שד עם צוותות' או 'דרקון התוקף שד' (כאן יש שני דימויים תוקפניים). יש לכלול אובייקטים עם פוטנציאל תוקפני כמו דבורה, נחש, אריה וכד'. ציון זה הוא הוא השכיח ביותר בין ציוני התוקפנות במחקרים. ההשערה היא כי ממצא זה מייצג הזדהות עם אובייקטים תוקפניים ובמקרים מסוימים גם ייצוגי אובייקט של נשק או פעולות תוקפניות, עם קתקסיס גבוה. הקשר בין תוכן תוקפני להזדהויות תוקפניות, מחשבות או פרה אוקופציה תוקפנית נתמך במחקרים שונים. במדגם של הפרעות אישיות נמצא כי תוכן תוקפני היה המנבא הטוב ביותר לאישיות אנטי סוציאלית  ולציונים אנטי סוציאלים ב- MMPI. כמו כן, ציון גבוה של תוכן תוקפני מרמז שיש לבדוק את קיומן של דמויות תוקפניות וארועים תוקפניים בעברו של הנבדק, שהובילו להזדהות עם התוקפן. מחקר של בייטי והילסנרות' מראה כי הופעת תוכן אגרסיבי הוא אכן עדות להיסטוריה תוקפנית ועליה בציוני תוכן תוקפני היו קשורים היטב לעדות על התנהגות תוקפנית ביחס למשתנים אחרים של הרורשאך.
Aggressive Past (AgPast) ציון זה ניתן בכל מקרה בו פעולה תוקפנית התרחשה בעבר או שהאובייקט היה נתון לתוקפנות בעבר. לדוגמא: בכרטיס 5, 'חתול שחתכו לו את הראש'. תגובות כאלה עשויות לייצג נטיות מזוכיסטיות או ייצוגים פנימיים הקשורים לקורבנות. בהגדרה, כל התגובות הללו יקבלו ציון MOR, אך תגובות מורביד ללא קונוטציות תוקפניות לא יקבלו ציון AgPast. אכן נמצא מתאם גבוה בין תגובות תגובות מורביד ותוקפנות בעבר, אצל נבדקים הסובלים מהפרעות אישיות. תגובות המורביד נקשרו עם תוקפנות המופנית כלפי העצמי. כמה מחקרים העלו ממצאים התואמים את הקונספטואליזציה של  גאקונו ומלוי, שתוקפנות בעבר היא אינדיקציה לפגיעה עצמית, מזוכיזם או חוויות מוקדמות טראומטיות של חשיפה לתוקפנות. מחקר אחר שמצא קשר בין תגובות של AgPast  לבין חשיפה לתוקפנות מינית בעבר, העלה את הטענה כי 'נבדקים שעברו ניצול מיני ויש להם כמות גבוהה של תגובות תוקפנות-עבר, יהיו בעלי הקשיים הרבים ביותר להתגבר על התוצאות הקשות של הניצול שחוו'.
מחקרים אחרים הראו כי ציוני תוקפנות-עבר היו גבוהים יותר אצל אוכלוסיות של פדופילים ורוצחים על רקע מיני. כמו כן נמצא שציוני תוקפנות-עבר נמצאו בקשר עם מדדי דווח עצמי של כעס. קיומם של ציונים אלה ברורשאך מעיד על תחושות של תסכול, עוינות,קיפוח וחשדנות. במחקרים אחרים נמצא שציונים כאלה מעידים על עמדה הגנתית של הפנמת כעס ועוינות עד כדי פאסיביות, והתנהגות אימפולסיבית של הרס עצמי.
Aggressive Potential (AgPot)- ציון זה ניתן לכל תגובה בה התנהגות תוקפנית עומדת להתרחש, בדרך כלל בזמן קרוב. לדוגמא: כרטיס 10 'שני אלה עומדים להפתיע אותם, הם עומדים להוריד להם את הראש, הם לא ידעו מאיפה זה בא להם'. במקור, ציון זו נקשר עם סאדיזם או הזדהות עם אובייקט רודפני, או פרה אוקופציה בטריפה או הרס. המחקרים הראו תחילה כי הממצא קשור להפרעות אישיות מקלסטר B, כמו כן נשים עם הפרעת בורדרלין שהיו תוקפניות, נתנו לפחות תגובה אחת, בהסתברות של פי שלושה מנשים לא מטופלות. מחקרים אחרים הראו קשר עם קושי לווסת דחפים, כמו אצל רוצחים על רקע מיני, יותר מאשר סובלים מפסיכופתיה אחרים או פדופילים לא אלימים. הוא מבטא את הדחף לבטא תוקפנות בפועל.
קומבינציה של תוקפנות עבר, פוטנציאל תוקפני ותוכן תוקפני-  פרוטוקולים בהם היו יותר תגובות של תוכן תוקפני ופוטנציאל תוקפני יחד, למול סוג אחד בלבד, היו בקשר מתאמי עם מדדים של ביטוי מעשי של התנהגות תוקפנית. בעוד ריבוי תגובות תוכן תוקפני הם עדות לתפיסת האחר כתוקפני ולא צפוי, שניהם יחד נקשרים עם תפיסת האחר כבלתי נשלט אך גם שולט בנבדק. מחקר של מיהורה קישר בין פוטנציאל תוקפני (הנקשר לדחף לבטא תוקפנות) עם תוקפנות עבר (הנקשר עם קורבנות) ומצא שהשילוב שלהם נקשר יותר עם מדד של הפנמת תוקפנות, למול הופעה של כל סוג בנפרד.
Aggressive Vulnerability (AgV) ציון זה ניתן כאשר התגובה היא של אובייקט החשוף למתקפה, ניצול או כאשר הוא מתכונן להגן על עצמו מפני תוקפן. לדוגמא : 'זהו פרפר וכאן הוא יסתתר כדי שהטורפים לא ישיגו אותו'. כמו תוקפנות עבר, משתמע יחס פאסיבי לדחפים תוקפניים. בניגוד לתוקפנות עבר, במקום הזדהות מזוכיסטית, כאן יש רגישות ועיסוק יתר עם תחושת פגיעות, ניצול, פציעה או קורבנות. לא התפרס מחקר נוסף ביחס לציון זה.
Sado-Masochism (SM)- ציון זה ניתן כאשר יש בתגובה תוכן של דה ולואציה, תוקפנות או מורביד, לצד רגש של הנאה מצד האובייקט. לדוגמא : כרטיס 7 'גברת רוקדת ומשהו פוצץ לה את הראש' (צוחק). יש להזהר לא לבלבל בין חרדה ואפקט חיובי. ציון זה דורש תצפית בנבדק ולכן המחקר בו מועט, בשל העדר תיעוד מתאים. מחקרים עולים בקנה אחד עם הפירוש הסדיסטי של תופעה זו. הממצא מבחין בין פסיכופתים ללא פסיכופתים, הוא גבוה יותר אצל רוצחים על רקע מיני מאשר אצל פדופילים לא אלימים.

אלו הן נורמות ממחקר על אוכלוסיית סטודנטים לא מטופלים:(מיהורה ושות' 2003)
 תנועת AG של אקסנר, עד 2
AGPAST עד 2 (1.7)
AGPOT עד 1 (1.32)
AGC עד 7 (6.76)

 בשיטת הניתוח המעודכנת RPAS

הוכנס המדד של גאקונו ומלוי ומופיע פירוט התכנים התוקפניים כדלהלן :

 כלי נשק והגנה:

שריון, להב, טיל, מגן, חרב, חץ, פצצה, רובה, רובה ציד, גרזן, קליע, ראש נפץ גרעיני, טורפדו, ספינת קרב

קלשון של השטן, סכין, ראש חץ, מסיכת לוחם

חיות מסוכנות לבני אדם:

ברקודה, תנין, קרוקודיל, אריה, כריש, ערפד, אלמנה שחורה, דב גריזלי, פנתר, צרעה

קוברה, נחש פעמונים, עכביש-טרנטולה, לוויתן שחור-לבן KILLER, עקרב, טיגריס, זאב

כוחות טבע חזקים ומסוכנים:

פיצוץ, טורנדו, שריפת יער, צונאמי, הוריקאן, התפרצות הר געש, ענן פטרייתי

ייצורים חזקים, מסוכנים, מאיימים:

דרקון, קינג גונג, ומפיר, שד, ייצור רע, מסכת מוות, מכשפה, שטן, עין הרע, מדוזה, איש זאב

דרקולה, גובלין, מפלצת, זומבי, BEAST


לקביעת פגישה 5470742 - 054 | ניתן לפנות גם באמצעות האתר